Stránky v rekonstrukci

BOVET, akciová společnost Sloupnice, Dolní Sloupnice čp. 16
Sloupnice 565 53

IČ: 15028577, DIČ: CZ15028577

tel.: +420 777 776 610
e-mail: bovet@bovet.cz

Firma je zapsáno v OR, ved. Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 171
Bankovní spojení: Komerční banka Litomyšl, číslo účtu: 436742-611/0100

MVDr. Petr Krontorád

tel.: +420 777 776 610
e-mail: petr.krontorad@bovet.cz